Tafsir Mimpi Melihat Kematian Menurut Kota Primbon

Tafsir Mimpi Melihat Kematian Menurut Kota Primbon

Diposting pada 498 views

Melihat kematian dalam mimpi adalah penyesalan daripada perkara yang sangat besar. Sesiapa yang melihat seolah-olah dia mati, kemudian dia hidup lagi, berarti dia mempunyai dosa kemudian dia bertaubat, berdasarkan firman Allah SWT: “Mereka berkata: ‘Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali, lalu kami mengakui dosa-dosa kami.” (QS. Al-Mukmin: 11)

Menurut Imam Ibnu Sirin, mimpi melihat kematian memiliki beberapa arti, di antaranya:

1. Barang siapa yang melihat seolah-olah dia meninggal tanpa didahului sesuatu penyakit dan hal-hal yang menyebabkan kematian, berarti umurnya masih panjang. Siapa yang melihat seolah-olah dia belum mati berarti sudah dekat ajalnya. Jika orang yang bermimpi itu seolah-olah menyangka bahawa dia tidak mati untuk selamanya, maka dia akan mati dalam perang fisabilillah.

2. Barang siapa yang bermimpi, lalu dia dimandikan dan dikafani, berarti selamatlah masalah keduniaannya tetapi rusak agamanya.

3. Barang siapa yang melihat imam (pemimpin negeri) meninggal, berarti akan terjadi bencana di negeri itu, sebagaimana juga bermimpi melihat terjadi bencana di satu negeri menunjukkan meninggalnya pemimpin negeri itu.

4. Barang siapa yang bermimpi melihat mayat seseorang (yang sudah mati), lalu orang-orang menangis tidak sampai berteriak dan meratap, maka ini menunjukkan salah seorang keluarganya akan menikah. Bermimpi melihat tangisan orang itu menunjukkan terjadinya sesuatu yang menggembirakan bagi mereka. Menurut satu pendapat bemimpi melihat matinya lagi orang yang sebenarnya sudah mati menunjukkan akan matinya salah seorang keluarganya.

5. Barang siapa yang bermimpi menjumpai mayat, maka dia akan mendapat harta. Jika datang kepadanya kabar kematian seseorang, berarti akan sampai kepadanya kabar kerusakan agamanya dan meningkatnya masalah keduniaannya. Jika dia melihat seolah-olah anaknya mati, maka dia lepas dari musuhnya.

6. Jika dia melihat seolah-olah seseorang berkata kepada orang lain: “Si fulan meninggal dunia,” maka terjadi kesusahan bagi yang memberitahukan itu. Jika wanita hamil bermimpi meninggal dunia dan orang lain menangisinya tanpa meratap, maka dia akan mendapat anak lelaki dan berbahagia.

7. Orang yang sudah menikah bermimpi mati menandakan dia akan bercerai. Ini karena jika terjadinya kematian akan terjadilah perpisahan.

8. Sedangkan mimpi meratap, sesiapa yang melihat seolah-olah satu tempat di tempat dijadikan tempat meratap, maka akan terjadi yang tidak baik di tempat itu yang menyebabkan ahlinya bercerai-berai.

9. Ibnu Sirin juga menafsirkan bahwa mimpi menangis, punya arti “Tangisan yang dilihat dalam tidur ialah sesuatu yang menggembirakan. Jika seseorang melihat ada orang yang mati, yakni orang yang dikenalnya, dan dia meratapnya dan membunyikan terompet, berarti terjadi musibah atau dukacita bagi orang yang dilihat itu atau bagi keluarganya.”

10. Jika seseorang melihat pemimpin mati dan mereka menangis di belakang jenazahnya tanpa disertai dengan ratapan, maka mereka akan melihat sesuatu yang menggembirakan atas pemimpin itu. Sesiapa yang melihat seolah-olah pemimpin mati dan orang ramai menyebut-nyebutnya orang yang baik, berarti ada kebaikan dalam kepemimpinannya.

11. Barang siapa yang melihat seolah-olah dia berada di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang sudah mati, bermakna dia berada di tengah-tengah orang munafik. Artinya dia menyuruh mereka mengerjakan kebaikan tetapi mereka tidak mengerjakan perintahnya itu.

12. Barang siapa yang melihat seolah-olah dia bersahabat dengan orang mati, ia akan pergi merantau jauh dan di sana dia mendapat kebaikan yang banyak. Jika dia bemimpi makan bersama orang-orang mati berarti panjang umurnya. Dan jika melihat pemimpinnya meninggal, menunjukkan dia akan digulingkan atau diberhentikan. []